Advanced Hike Groupings & Pioneering Test Grouping

Advanced Hike Groupings:

Name of 1st Candidate         Name of 2nd Candidate      Name of Follower
Christian Ang Kai Xuan       Russell Michael Goh            Dylan Wong Yi Xiang
James Ong                                Xavier Chong                         Dylan Wong
Marcus Yong                           Gabriel Tan                             Ridley Leong
Teoh Yann Kye                       Chua Ren Jie                           Ethan Young
Timothy Ng                             Koh Boon Kiat
Samuel Tan                             Murugesan Lokesh              Russel Lai Wei Yang
Lee Chuan Yew Evan            Dexter Yeo                             Julian
Adib Al-Mukhlis                    Liew Wei Jin                         Kee Suen
Jaden Ong                                Francis Thoo                        Kota Murali
Ryan Hung                              Ashford Goh                         Sebastian Tze
Ezekiel Lim                             Dylan Guai
Evan Lee KC                            Matthew Koh                       Marcus Lim
Kevin Lim                                Ethan Ng                               Elkan Chan
Eliot Snodgrass                     Nge Chi-E                             Suriya
Matthew Chang                    Jehoshaphat                         Vu Minh Huy

Pioneer Test Groupings:

1)Christian & Rusell James & Xavier Yann Kye & Ren Jie
2)Timothy & Boon Kiat Samuel & Lokesh Adib &Wei Jun
3)Ryan Hung & Ashford Evan KC & Mathew Kevin & Ethan
4)Marcus & Gabriel Evan CY & Dexter Jaden & Francis
5)Ezekiel & Dylan Eliot & Chi-E Jehoshaphat

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s